นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.123win.mn/ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านได้มากที่สุด

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.123win.mn/
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.123win.mn/ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.123win.mn/ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราจะไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ไปเปิดเผยที่ไหนอย่างเเน่นอน เเละอยากให้ทำตามที่เราเเจ้งเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ เพราะถ้าเกิดมีเว็บเเอบอ้าง ที่ไม่ใช่เว็บนี้ของเรา ทางเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.123win.mn/ ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.123win.mn/ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เเละหวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.123win.mn/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.123win.mn/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย หากมีเว็บเเอบอ้าง ให้ท่านสังเกตก่อนว่าใช่เว็บของเราหรือไม่ ถ้าเป็นเว็บของเราจะมีการคุ้มครองพระราชบัญญัติตามกฏหมาย อย่างถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บของเรา ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ท่านได้

ท่านจะติดต่อ www.123win.mn/ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ สามารถติดต่อกับพนักงานของเราได้ตลอดทั้งวัน

จัดทำนโยบายโดย 123win.mn (www.123win.mn/)

Scroll to Top